GNIAZDO: "Stratego" - zasady

Stratego
- zasady -


Cel gry

    Zwycięża gracz, który przechwyci flagę przeciwnika. Przechwycenie flagi następuje po zaatakowaniu pionka flagi przez żołnierza wrogiej armii.


Pionki

    Armia gracza składa się z czterdziestu pionków. Miny i flagi raz rozstawione na początku gry nie mogą więcej się poruszać. W nawiasach podano rangę pionków - większy numer oznacza wyższą szarżę.

    Pionki są tak wykonane, aby wizerunek przedstawiający rodzaj jednostki był widoczny tylko od strony gracza, do którego należy. Dopiero po rozpoznaniu go przez przeciwnika pionek trzeba ustawić tak, aby obydwaj gracze widzieli rodzaj reprezentowanej jednostki.


Plansza

    Planszę tworzy 10x10 kwadratowych pól. Cztery rzędy pól po przeciwnych stronach planszy (czyli razem 40 pól) to terytorium poszczególnych graczy. Dwa rzędy w środku to pola neutralne. W klasycznej planszy "Stratego" na polach neutralnych znajdują się dwa jeziora utworzone z kwadratów 2x2 pola i rozmieszczone symetrycznie względem osi planszy.


Rozpoczęcie gry

    Gracze ustawiają na przemian po jednym pionku tak, aby przeciwnik nie mógł widzieć rodzaju jednostki. Pionki wolno stawiać wyłącznie na własnym terytorium planszy. Już na tym etapie gry należy dokładnie przemyśleć strategię. Flagę stawia się najczęściej w tylnim rzędzie i chroni minami. Można też zgrupować miny w dwóch obszarach planszy aby stworzyć pozór ukrycia za nimi flagi. Pomysłów jest tyle, ilu grających w "Stratego".


Runda

    Podczas swojej rundy gracz musi wykonać ruch dowolnym pionkiem, albo zaatakować pionek przeciwnika. Jeżeli nie może wykonać żadnej z tych czynności - przegrywa. Flagi i miny nie mogą się ani poruszać, ani atakować.


Ruch

    Pionek można przesunąć na sąsiednie pole graniczące brzegiem z obecnie zajmowanym. Ruch po przekątnej jest zabroniony. Pole może zajmować tylko jeden pionek. Nie wolno przesuwać pionka na pole jeziora, ani na żadne pole zajmowane przez inny pionek. Nie wolno także przemieszczać pionków ponad innymi.

    Zwiadowcy mogą się przesunąć o dowolną liczbę wolnych pól w jednym kierunku. Uwaga - taki ruch natychmiast ujawnia rangę pionka! Po zakończeniu ruchu mogą w tej samej rundzie wykonać jeden atak (patrz niżej).


Atak

    Pionki mogą atakować wrogie jednostki znajdujące się na sąsiednich polach, graniczących krawędzią. Nie wolno atakować po przekątnej. Po zadeklarowaniu ataku ujawnia się rangę obydwu pionków. Niższy rangą (patrz lista zamieszczona powyżej) zostaje usunięty z planszy (wzięty do niewoli). W przypadku remisu usuwa się obydwa pionki biorące udział w starciu. Jeżeli starcie wygra pionek atakujący, przesuwa się go dodatkowo na pole zajmowane wcześniej przez wyeliminowaną jednostkę.

    Pionek, który zaatakuje minę jest natychmiast usuwany z planszy, a mina pozostaje w grze. Wyjątkiem są saperzy. Jeżeli to oni zaatakują minę, mina zostaje usunięta z planszy.

    Szpieg ma najniższą rangę w grze i przegrywa prawie każde starcie. Jednak jeżeli szpieg zaatakuje Marszałka, wygrywa - bierze go do niewoli (usuwa z planszy).

    Zaatakowanie flagi przeciwnika kończy grę - flaga zawsze przegrywa.


Zasady dodatkowe, modyfikacje

    Modyfikacje zasad mogą urozmaicić zabawę, ale równie dobrze mogą ja popsuć. Dlatego należy je stosować z umiarem i tylko za zgodą wszystkich biorących w niej udział.

  1. Przewaga atakującego. Remis w starciu oznacza wygraną pionka atakującego.
  2. Cicha obrona. Podczas starcia tylko atakujący ujawnia rangę swojego pionka, natomiast broniący się rozstrzyga o wyniku zdejmując z planszy odpowiedni pionek (bądź pionki). Każdy z graczy trzyma własne stracone pionki.
  3. Uwolnienie. Pionek, który dojdzie do przeciwległego rzędu planszy, powoduje uwolnienie, tj. powrót na planszę jednego ze swoich pionków. Uwolniony pionek należy postawić na własnej połowie planszy. Można uwolnić tylko dwa pionki w ciągu całej rozgrywki, przy czym trzeba tego dokonać różnymi pionkami. Ponadto nie wolno uwolnić miny, ani też dokonać uwolnienia Zwiadowcą.

Zasady dodatkowe, modyfikacje

    Podpowiedzi dla początkujących graczy - dla wytrawnych strategów żadne podejście nie jest na tyle idealne, aby go nie można złamać.

  1. Flagę najlepiej postawić w tylnym rzędzie i otoczyć minami. Łatwiej broni się flagi w rogu planszy.
  2. Miny w pierwszym rzędzie mogą zablokować ruch właściciela.
  3. Utrata saperów radykalnie zmniejsza szanse wygranej jeżeli flagę przeciwnika chronią miny.
  4. Zwiadowców używa się do wykrywania rodzajów pionków przeciwnika, a nie do wygrywania starć. Strata zwiadowcy to żadna strata.
  5. Należy obserwować uważnie ruchu przeciwnika i wyłapywać pionki, których nie poruszył. Będą to albo miny, albo flaga, ewentualnie żołnierz o wysokiej randze (marszałek lub generał).Przejdź do opisu "Stratego".

Przejdź do strony głównej GNIAZDA.

Przejdź do listy wszystkich opisanych gier.