GNIAZDO: "Gry wojenne"

Gry wojenne


 
Liczba graczy: 2
Plansza: mapa z nałożoną nań siatką sześciokątnych pól
Akcesoria: kostka sześcienna, żetony jednostek wojskowych

 

    Gdy na początku lat dziewięćdziesiątych rozsupłał się worek gier planszowych, swoją dolę otrzymali także fani szeroko rozumianych militariów. Wydawnictwa zainwestowały bowiem w gry strategiczne, to jest próbujące modelować przebieg zmagań historycznych potyczek. Ponieważ okresy historyczne różniły się stosowaną taktyką, liczebnością oddziałów, a wreszcie także używaną bronią, to każda kolejna gra posiadała nieco odmienny mechanizm rozgrywki.

    Istnieją jednak cechy wspólne. Przede wszystkim charakterystyczna plansza. Stanowi ją mapa, fragment terenu zmagań w odpowiednio dobranej skali, na który naniesiono siatkę heksadecymalną, czyli złożoną z sześciokątów foremnych. Sześciokątne pola tworzą podział bez uprzywilejowanych kierunków, jak to ma miejsce na siatce kwadratowej, gdzie poruszając się na skos (przez stykające się rogi kwadratów) przemieszcza się szybciej niż przez boki. Ponadto plansza przygotowana jest w taki sposób, by jedno pole (heks) obejmowało teren na mapie o jednakowym ukształtowaniu- na przykład las, akwen wodny, miasto, teren płaski, bagno czy góry. Drogi wytyczane są zwykle tak, by łączyły środki hesków i przecinały ich boki, zaś rzeki kreślone są wzdłuż krawędzi pól, aby można było jednoznacznie stwierdzić, po której stronie rzeki znajduje się dane pole.

    Oddziały zaznaczane są kwadratowymi, kartonowymi żetonami. Na nich znajduje się nazwa jednostki oraz ewentualnie podstawowe cechy. W niektórych grach każdy żeton opisywany jest jeszcze w rubrykach na osobnych arkuszach papieru, gdzie zaznacza się, na przykład, poniesione przez oddział straty. Elementarne cechy jednostki to siła i punkty ruchu. Pierwsza określa wielkość oddziału, jego sprawność w ataku i obronie. Niektóre gry rozdzielają zdolność ataku i obrony. Drugi atrybut opisuje zdolności przemieszczania się po mapie. Przejście każdego pola kosztuje określoną ilość punktów ruchu. Przykładowo: przejście jednego pola płaskiego obszaru może kosztować 1 punkt, przebrnięcie jednego pola bagien 3, poruszanie się utwardzoną drogą 0.5, podczas gdy przejście przez góry w ogóle jest zabronione. Oddział w ciągu jednej tury może przejść liczbę pól, których sumaryczny koszt jest co najwyżej równy liczbie punktów ruchu.

    Walka wrogich oddziałów odbywa się, gdy zajmują ten sam lub sąsiednie heksy. Z reguły sprowadza się do porównania siły, rzutu kostką i odczytaniu wyniku bitwy z odpowiedniej tabeli starcia. Wynik zależy więc zarówno od stosunku sił jak i od losowego rzutu kością. Walka prowadzi do obniżenia siły (w niektórych grach innych atrybutów, np. liczebności) wrogiej jednostki. Z kolei celem gier wojennych jest najczęściej zajęcie określonych pól, reprezentujących miasto lub strategiczną bazę.

    Bodajże pierwszą grą strategiczną w Polsce były "Wojny napoleońskie". Gra proponowała zestaw scenariuszy różniących się początkową ilością wojsk i ich rozmieszczeniem. Działania wojenne toczyły się w dzień lub w nocy, co wpływało na zdolności poruszania się oddziałów. W ślad za "Wojnami napoleońskimi" pojawiły się kolejne gry koncentrujące się na różnych epokach. Lwia część dotyczyła zmagań z okresu drugiej wojny światowej.

    Najbardziej rozbudowany system gry strategicznej dotyczącej drugiej wojny światowej zaproponowało czasopismo "Magia i miecz". Począwszy od numeru trzeciego instrukcja rozgrywki była uzupełniana każdego miesiąca. Podstawowe zasady zmagań są jednakowe dla wszystkich jednostek, ale każda otrzymała szereg zdolności specjalnych. Piechota, jednostki zmechanizowane- to oddziały podstawowe, standardowe. Artylerią, lotnictwem gracz operuje już na nieco odmiennych zasadach. Jednostki wyjątkowe, jak na przykład komandosi, choć nieliczne, otrzymywały szerokie wachlarze zdolności specjalnych.

    Opisany system i informacje o turniejach gier strategicznych można znaleźć na stronie Militarnego Magazynu Historycznego "Taktyka i Strategia". Witryna udostępnia także sklep z grami.
Przejdź do strony głównej GNIAZDA.

Przejdź do listy wszystkich opisanych gier.