GNIAZDO: "Gwiezdny kupiec" - tabele i zestawienia

Gwiezdny kupiec
- tabele i zestawienia -


[6.5] ZESTAWIENIE ŻETONÓW WIADOMOŚCI - ŻETONY OKAZJI


Numer żetonu Etapów naprzód Wymagane powiąz. Temat Wpływ na grę
polit. gosp. krymin.
1 3 0 0 4 Niewolnicy.

Niewolnicy. Kupno(1) Mu Herculis, sprzedaż Epsilon Eridani.

2 2 0 0 8 Broń.

Broń . Kupno(3) Epsilon Eridani, sprzedaż Mu Herculis.

3 1 0 0 1 Broń.

Broń. Kupno(10) Tau Ceti, sprzedaż Gamma Leporis.

4 1 0 0 1 Moduł ŁĄCZNOŚCI BOJOWEJ

Moduł ŁĄCZNOŚCI BOJOWEJ dostępny w układzie Gamma Leporis.

5 2 0 2 0 Futra.

Kupno (10) PORT KOSMICZNY Mu Herkulis, sprzedaż (30) PORT KOSMICZNY Beta Hydri. Można kupić 10 jednostek nie zajmujących przestrzeni ładunkowej.

6 2 0 0 5 Niewolnicy.

Niewolnicy. Kupno(2) Mu Herculis, sprzedaż Beta Hydri.

7 1 0 0 6 Narkotyki.

Narkotyki. Kupno(15) Beta Hydri, sprzedaż Gamma Leporis.

8 1 5 0 0 Przewiezienie posła

Przewiezienie posła i osób towarzyszących z PORTU KOSMICZNEGO Epsilon Eridani do PORTU Mu Herkulis. Wymagany jeden moduł pasażerski. Przewoźnik musi posiadać POZIOM REPUTACJI 20 lub więcej. Otrzymuje 200 HT po przylocie do Mu Herkulis.

9 2 0 10 0 Nieznane, obce rośliny

Nieznane, obce rośliny należy zabrać z PORTU KOSMICZNEGO Gamma Leporis i dostarczyć do PORTU Epsilon Eridani. Zapełniają jeden moduł towarowy (nie można ich składować w kadłubie). Po dostarczeniu na miejsce otrzymuje się 150 HT i dodaje 3 do POZIOMU REPUTACJI.

10 1 10 0 0 Niewolnicy.

Niewolnicy. Kupno(1) Mu Herculis, sprzedaż Gamma Leporis.

11 3 0 0 3 Niewolnicy.

Niewolnicy. Kupno(2) Mu Herculis, sprzedaż Gamma Leporis.

12 1 0 0 6 Narkotyki.

Narkotyki. Kupno(12) Epsilon Eridani, sprzedaż Gamma Leporis.

13 1 0 0 10 Kadłub WŁÓCZNIA

Kadłub WŁÓCZNIA i (lub) 5 nielegalnych modułów. Dostępne na Beta Hydri.

14 4 0 0 8 Nielegalne moduły

Nielegalne moduły - po jednym z każdego rodzaju. Dostępne na Tau Ceti.

15 2 2 0 0 Ekspedycja badawcza

Ekspedycja badawcza, organizowana przez niezależną korporację. Gracz może wysłać 1 legalny statek. Rzuca 1K i na torze ETAPÓW umieszcza statek o tyle pól do przodu, ile oczek wyrzucił. W ten sposób określony zostaje ETAP, podczas którego statek powróćił z ekspedycji. Jednakże jeżeli gracz wyrzuci 1 oczko - statek zostaje zniszczony. Po powrocie gracz rzuca 2K i mnoży liczbę oczek przez 50, ustalając w ten sposób wysokość otrzymanej nagrody.

16 4 0 3 0 Kadłub SZTYLET

Kadłub SZTYLET i (lub) jeden nielegalny moduł. Dostępny na Tau Ceti.

17 3 0 8 0 Broń.

Broń. Kupno(8) Epsilon Eridani, sprzedaż Gamma Leporis.

18 2 0 2 0 Broń.

Broń. Kupno(3) Beta Hydri, sprzedaż Gamma Leporis.

19 2 0 0 8 Narkotyki.

Narkotyki. Kupno(10) Tau Ceti, sprzedaż Sigma Draconis.

20 2 0 10 0 Dowolny nielegalny kadłub

Dowolny nielegalny kadłub lub (i) 5 modułów. Dostępne na Mu Herkulis.

21 2 0 0 8 Kadłub MIECZ

Kadłub MIECZ i (lub) 3 nielegalne moduły. Dostępne na Mu Herkulis.

22 1 0 5 0 Unikalne zwierzęta

Unikalne zwierzęta mają być zabrane z PORTU Mu Herkulis i dostarczone do PORTU Epsilon Eridani. Wypełniają jeden moduł pasażerski. Po szczęśliwym przylocie otrzymuje się 150 HT.

23 2 0 0 5 Broń.

Broń. Kupno(3) Epsilon Eridani, sprzedaż Mu Herculis.

24 3 0 0 4 Kadłub SZTYLET

Kadłub SZTYLET i (lub) 1 nielegalny moduł. Dostępne na Sigma Draconis.

25 1 7 0 0 Broń.

Broń. Kupno(5) Beta Hydri, sprzedaż Mu Herculis.

26 1 5 0 0 Nielegalne moduły

(jeden każdego typu). Dostępne na Epsilon Eridani.
[6.5] ZESTAWIENIE ŻETONÓW WIADOMOŚCI - ŻETONY WYDARZEŃ


Numer żetonu Etapów naprzód Wymagane powiąz. Wydarzenie jednokrotne Temat Wpływ na grę
polit. gosp. krymin.
1 1 0 5 0 Nie Zakłócenie psychiki.

Niezidentyfikowana radiacja niszczy emanację psioniczną. Odejmij 4 od wszystkich rezultatów rzutów kostkami przy próbach Hiperskoków.

2 1 10 0 0 Tak Obca rasa

Obca rasa zaatakowała graniczne planety Federacji. Wybuchła panika. Obniżono wszystkie ceny o 3.

3 4 3 0 0 Nie Wojna galaktyczna.

Podzespoły drożeją o 3. Polimery drożeją o 6. Izotopy drożeją o 2. W tym ETAPIE (i w następnym) nie można kupić nowego statku (także statków nielegalnych). Ignoruj odpowiednie żetony OKAZJI. Dodaj 5 do rzutu kostkami gracza sprzedającego statek podczas tego ETAPU. Zwiększ SPRAWNOŚĆ POLICJI o 4 w tym ETAPIE.

4 3 0 0 3 Tak Inflacja.

Doskonałe fałszerstwo pieniędzy, masa fałszywych banknotów zalewa rynek. Zmniejsz zapas gotówki o 50% (zaokrąglając w górę). Zmniejsz w ten sam sposób wszystkie niespłacone kredyty (nie zmieniaj odsetek).

5 2 2 0 0 Nie Wojna domowa

Wojna domowa w układzie Gamma Leporis. Podczas tego ETAPU trzykrotnie wzrasta cena broni, sprzedawanej na PLANECIE układu Gamma Leporis. Wszystkie statki, znajdujące się w PORCIE tego układu oraz wszystkie fabryki i magazyny na Gamma Leporis zostają skonfiskowane przez władze - należy usunąć żetony z planszy i dokonać skreśleń w DZIENNIKACH. Właściciele otrzymują odszkodowanie w wysokości 50% aktualnej wartości fabryki, ceny magazynu i ceny katalogowej statku (za kadłub i moduły, ale nie załogę). Towary, znajdujące się w magazynach i na statkach ulegają przepadkowi.

6 4 3 0 0 Nie Kolonia.

Skolonizowana została nowa PLANETA w układzie Mu Herkulis. Ceny wszystkich towarów w tym układzie rosną o 5.

7 2 0 6 0 Tak Przełom technologiczny

Przełom technologiczny w produkcji podzespołów. Wszystkie MODYFIKATORY P/P podzespołów wzrastają o 3 do końca gry.

8 3 0 8 0 Tak Przełom technologiczny

Przełom technologiczny w produkcji żywności; staje się dostępna żywność syntetyczna. Wszystkie MODYFIKATORY P/P żywności wzrastają o 2 do końca gry.

9 2 0 6 0 Tak Przełom technologiczny

Przełom technologiczny w produkcji izotopów. Wszystkie MODYFIKATORY P/P izotopów zmniejszają się o 3 do końca gry, jednak nie mogą być mniejsze od -10.

10 1 7 0 0 Tak Federację ogarnęła epidemia.

Ceny rosną o 4. Podczas tego ETAPU nie można wykonywać Hiperskoków do i z PORTÓW KOSMICZNYCH (wyłącznie z i na PLANETY i do przestrzeni wokółplanetarnych). Podnieś SPRAWNOŚĆ POLICJI i STOPIEŃ BEZPIECZEŃSTWA o 1 podczas tego ETAPU.

11 4 8 0 0 Nie Kontrola.

Federalny rząd reformatorski przesłuchuje każdego. Zmniejsz REPUTACJĘ każdego gracza o wynik 2K (każdy rzuca osobno).

12 1 0 0 10 Nie Napad piratów

Napad piratów na układ Mu Herkulis. Wszystkie towary i moduły w magazynach tego układu zostają utracone. Rzuć 1K dla każdego statku znajdującego się w PORCIE KOSMICZNYM Mu Herkulis. Przy wyniku 3 lub mniej - statek i wszystko na pokładzie przepada, przy wyniku 4 lub więcej statek ucieka w przestrzeń wokółplanetarną. Podczas tego ETAPU SPRAWNOŚĆ POLICJI oraz STOPIEŃ BEZPIECZEŃSTWA każdego ukłądu rośnie o 2.

13 4 3 0 0 Nie Podatek nadzwyczajny.

Niespodziewany podatek zmusza każdego gracza do natychmiastowego zapłącenia po 1 HT za każdą jednostkę powierzchni magazynowej, po 2 HT za każdą jednostkę towaru produkowaną przez fabryki i po 5 HT za każdy statek kosmiczny. Jeśli gracz nie ma wystarczającej gotówki, to brakująca część jest mu darowana.

14 4 0 3 0 Tak Odkrycie

Odkryty został układ gwiezdny z doskonale rozwiniętą produkcją polimerów. Ceny polimerów spadają o 5. Ceny podzespołów i izotopów rosną o 2.
[7.7] ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYK KADŁUBÓW


Klasa
kadłuba
Uwagi Poj.
modułowa
Zdol.
przechw.
Załoga
[wacht]
Siła
bojowa
Osłona Ładowność Cena
[HT]
Koszt
naprawy
Sztylet OW 1 2 1 5 4 N 250 60
Corco Gamma O 2 1 1 2 1 N 80 10
Flet O 3 3 1 3 3 N 225 30
Miecz W 3 3 1 5 4 N 500 80
Corco Zeta 4 1 1 1 1 N 80 10
Klarnet 5 2 1 3 2 N 160 20
Włócznia W 5 1 2 5 4 1 600 100
Corco Jota 6 2 1 3 3 1 190 30
Feniks 6 1 1 1 1 2 85 10
Corco Mu 9 1 1 2 1 1 160 30
Monarcha 12 1 3 1 1 4 150 15
Lewiatan 18 1 4 1 1 6 200 20
Pikulina O 0 3 1 2 2 N 70 10

Uwagi:
[7.7] ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYK MODUŁÓW


Typ
modułu
Uwagi Poj.
modułowa
Zdol.
przechw.
Załoga
[wacht]
Siła
bojowa
Siła
rakietowa
Osłona
Arsenał W 1 0 1 7 14 0
Bezpieczny skok 0 0 0 0 0 0
Łączność bojowa W 1 0 2 6 0 0
Towarowy 1 0 0 0 0 0
Broń ciężka W 1 0 1 7 10 0
Myśliwy W 1 0 0 4 7 0
Broń lekka 1 0 0 3 5 0
Pasażerski 1 0 1 0 0 0Typ
modułu
Ładowność Pasażerów Cena
[HT]
Koszt
naprawy
Arsenał 0 0 100 10
Bezpieczny skok 0 0 10 10
Łączność bojowa 0 0 50 10
Towarowy 2 0 4 10
Broń ciężka 0 0 80 10
Myśliwy 0 0 30 10
Broń lekka 0 0 17 10
Pasażerski 0 1 15 10


Uwagi:
[8.9] ZAŁOGA


Klasa Zapłata
jednorazowa
Pensja
A 20 4
B 10 2
C 6 1
D 2 0

Koszty są wyrażone w HT.

Gracze mogą wybrać formę, w jakiej opłacają załogę (jednorazowo lub stała, wypłacana podczas każdej Fazy Inwestycji, pensja).
[10.7] WYNIKI BITWY

Siła bojowa atakującego + 1K

Skuteczność osłony zaatakowanego

1

2

3 4
2-4 0 0 0 0
5-6 1 0 0 0
7-9 1 1 0 0
10-12 2 1 1 0
13-16 2 2 1 1
17-20 3 2 2 1
21-25 4 3 2 2
26-30 5 4 3 2
31+ 6 5 4 3

Rezultat wskazuje liczbę trafień otrzymanych przez statek-cel.
UWAGA: jeżeli podczas ataku używane są rakiety, to atakujący gracz rzuca 1K. Jeżeli liczba oczek jest mniejsza lub równa liczbie trafień, które cel otrzymał w tej Serii, to cel zostaje całkowicie zniszczony.
[16.6] CZARNY RYNEK


NIELEGALNY TOWAR
1K Broń Futra Narkotyki Niewolnicy
1 8 30 12 5
2 10 30 15 8
3 15 30 25 10
4 25 30 35 15
5 30 30 50 20
6 40 30 70 25

Rezultaty określają liczbę HT, za którą może zostać sprzedana każda jednostka wymienionych towarów.
[20.5] SABOTAŻ

2K + M EFEKT
CEL REPUTACJA
2-6 0 20
7-10 0 12
11-12 1 10
13-14 2 6
15-16 3 4
17-18 5 0
19-20 7 0
21 i więcej 10 IG-8

MODYFIKATORY (M) (dotyczą obu rzutów 2K osobno):
- dodaj poziom POWIĄZAŃ KRYMINALNYCH sabotującego gracza
- odejmij wielkość produkcji fabryki (jeśli celem jest fabryka), wyrażoną w jednostkach produkcji

EFEKT: CEL- rezultat określa liczbę trafień zadanych STATKOWI lub liczbę jednostek towaru, straconych z magazynu (sabotażysta określa którego towaru); lub liczbę ETAPÓW, podczas których nieczynna będzie fabryka.
EFEKT: REPUTACJA- rezultat określa liczbę punktów REPUTACJI straconych przez sabotażystę. IG-8 oznacza, że sabotażysta może wybrać innego gracza, który straci 8 punktów REPUTACJI.
[21.7] REPUTACJA

poziom REPUTACJI gracza podnosi się lub obniża, jeżeli gracz SPEŁNIA następujące warunki:


+3     - ...jego bieżący poziom REPUTACJI na końcu Fazy Kontroli mieści się w przedziale od 1 do 19 (poziom Reputacji nie może tym sposobem wzrosnąć powyżej 20 punktów)


+2     - ... wzrasta jego POZYCJA RYNKOWA lub poziom POWIĄZAŃ GOSPODARCZYCH


+1    - ... wzrasta jego poziom POWIĄZAŃ POLITYCZNYCH


+1K   - ... płaci 20HT (nie ma wzrostu jeżeli wyrzuci 6 oczek)


-1     - ... wzrasta jego poziom POWIĄZAŃ KRYMINALNYCH


-2     - ... obniżą się jego POZYCJA RYNKOWA


-4     - ... nie płaci w porę odsetek od zaciągniętego kredytu


-10   - ... narusza pisemne porozumienie


-1K   - ... narusza ustne porozumienie


-2K   - ... podejmuje próbę PRZECHWYCENIA, chyba że jego statek posiada moduł ŁĄCZNOŚCI BOJOWEJ

-2K   - ... strzela do statku, który nie usiłował go przechwycić

-2K   - ... jest zmuszony do wyrzucenia towaru podczas próby przemytu


-3K  - ... jego statek zostaje skonfiskowany podczas próby przemytu
[21.8] KONTROLA

1 lub mniej - Gracz uznany za niewinnego. Jego POZIOM REPUTACJI wzrasta do 8.


2 - Gracz musi zapłacić grzywnę w wysokości 100HT. Jeżeli nie posiada wystarczającej ilości gotówki to musi natychmiast sprzedać majątek trwały wg. zasad punktu 18.4 i wyrównać różnicę. Każdy z jego POZIOMÓW POWIĄZAŃ zmniejsza się o 2 punkty. POZIOM REPUTACJI wzrasta do 6 punktów.


3 - Gracz musi zapłacić grzywnę w wysokości 400HT. Jeżeli nie posiada wystarczającej ilości gotówki to musi natychmiast sprzedać majątek trwały wg. zasad punktu 18.4 i wyrównać różnicę. Każdy z jego POZIOMÓW POWIĄZAŃ zmniejsza się o 4 punkty. POZIOM REPUTACJI wzrasta do 6 punktów. Popierający go gracz (jeśli taki jest) traci 2 punkty z każdego ze swych POZIOMÓW POWIĄZAŃ oraz 1K z POZIOMU REPUTACJI.


4 - Korporacja gracza zostaje przejęta przez elementy kryminalne, z którymi był on związany. Gracz jest wyeliminowany z rozgrywki. Wszystko, co do niego należało, zostaje usunięte z planszy. POZIOM POWIĄZAŃ POLITYCZNYCH popierającego go gracza (jeśli taki jest) zostaje zmniejszony o 4 punkty, pozostałe POZIOMY POWIĄZAŃ o 2 punkty, a POZIOM REPUTACJI o 2K.


5 i więcej - Korporacja gracza zostaje przejęta przez elementy kryminalne, z którymi był on związany. Gracz jest wyeliminowany z rozgrywki. Wszystko, co do niego należało, zostaje usunięte z planszy. POZIOM POWIĄZAŃ POLITYCZNYCH popierającego go gracza (jeśli taki jest) zostaje zmniejszony do 0, pozostałe POZIOMY POWIĄZAŃ o 3 punkty, a POZIOM REPUTACJI o 2K.
[23.4] KORPORACJE

1K LICZBA GRACZY
2 3 4 5 6
1 3,9 2,3,10 2,5,8,9 2,3,5,6,8 3,6,7,8,10,11
2 6,9 4,5,6 3,4,7,12 6,7,8,10,11 3,4,6,7,9,10
3 6,7 4,7,8 6,7,9,11 5,7,8,10,12 5,6,7,9,11,12
4 7,8 6,7,9 4,6,8,10 2,4,8,9,12 3,5,7,8,9,10
5 4,8 8,9,10 3,8,9,11 4,5,6,7,9 2,4,7,8,11,12
6 4,12 5,11,12 5,6,7,10 3,4,7,9,11 2,4,5,6,8,9

    Po odnalezieniu odpowiadającego liczbie graczy i wynikowi 1K zestawu określonych numerami korporacji (patrz 23.6) każdy z graczy rzuca 1K. Gracz, który wyrzuci najwyższą liczbę oczek jako pierwszy wybiera z zestawu korporację, którą chce reprezentować, potem wybiera gracz z drugą najwyższą liczbą oczek, itd.
[23.6] ZESTAWIENIE KORPORACJI

    2. STOWARZYSZENIE MIĘDZYGWIEZDNYCH ANARCHISTÓW (SMA)
SMA jest grupą terrorystów, której zamiarem jest oderwanie układu Sigma Draconis od Federacji, nota bene wbrew woli większości spokojnie usposobionejspołeczności układu.
Reputacja: 0. Powiązania: Pol(9), Gosp(0), Krym(5). Gotówka: 200 HT. Pozycje Rynkowe: żadnej. Fabryki: żadne. Magazyny: żadne. Statki: Miecz (załoga A) plus moduły: 1 arsenał, 1 łączności bojowej, 1 towarowy, 1 bezpiecznego skoku (znajduje się w przestrzeni wokółplanetarnej układu Sigma Draconis); Flet (załoga A) plus moduły: 2 towarowe, 1 broni lekkiej, 1 bezpiecznego skoku (znajduje się na Planecie Epsilon Eridani z 4 jednostkami broni na pokładzie) - użyj żetonu Okazji nr 2. Agenci: Spluwa na Mieczu. Zaległe kredyty: żadnego. Wariant zwycięstwa A: zniszczyć kadłuby 5 statków należących do innych graczy w bitwie albo przez sabotaż. Wariant zwycięstwa B: żaden statek kosmiczny nie może wejść do Portu Kosmicznego Sigma Draconis przez 6 kolejnych Etapów Gry (niezależnie od przyczyn) oraz należy posiąść pozycję Dyktatora rynku 2 towarów w układzie Sigma Draconis. Wariant zwycięstwa C: nie ma. Specjalne zasady: SMT nie posiada żetonu Reputacji, nie jest poddawane kontroli, nie może przewozić pasażerów, nie może otrzymywać premii reputacyjnej. SMA nie może podejmować próby podważenia Pozycji Rynkowych przeciwników, zaciągać pożyczek, kupować fabryk. Gracz który przechwyci lub ostrzela statek SMA nie traci Reputacji.

    3. NIEUSTRASZENI Z TEKSASU
Nieustraszeni z Teksasu jest to korporacja handlowa mająca swoją siedzibę na Ziemi. Specjalizuje się w handlu super-izotopami - pierwiastkami silnie rozszczepialnymi, zasilającymi generatory atomowe XXIV wieku. Założona w wieku XXII, korporacja teksaska posiada wiele starych statków.
Reputacja: 28. Powiązania: Pol(3), Gosp(10), Krym(0). Gotówka: 500 HT. Pozycje Rynkowe: Dyktator rynku izotopów na Tau Ceti, Hurtownik (izotopy) na Mu Herculis, Detalista (izotopy) na Sigma Draconis i na Epsilon Eridani. Fabryki: żadna. Magazyny: 4 na Tau Ceti, po 1 na Mu Herculis i Epsilon Eridani. Statki: Corco Zeta (załoga B) plus moduły: 3 towarowe, 1 pasażerski (znajduje się w Porcie Kosmicznym Tau Ceti); dwa statki Corco Zeta każdy z 4 modułami towarowymi i 8 jednostkami izotopów na pokładzie (znajdują się w Porcie Kosmicznym Mu Herculis). Agenci: żadnych. Zaległe kredyty: żadnego. Wariant zwycięstwa A: 2500 HT w gotówce. Wariant zwycięstwa B: 2000 HT w gotówce i Pozycje Rynkowe Dyktatora albo Hurtownika izotopów we wszystkich układach gwiezdnych. Wariant zwycięstwa C: 1 500 HT w gotówce, Poziom Reputacji minimum 35 i Pozycje Rynkowe Dyktatora albo Hurtownika wszystkich towarów poza izotopami we wszystkich układach. Specjalne zasady: żadnej.

    4. STRONNICTWO BELISAR
Korporacja handlowa założona przez byłego prezydenta Federacji w celu uzyskania prestiżu w kołach nie związanych z polityką, a także funduszy potrzebnych dla odzyskania władzy.
Reputacja: 30. Powiązania: Pol(9), Gosp(3), Krym(0). Gotówka: 800 HT. Pozycje Rynkowe: żadnej. Magazyny: żadnego Statki: Pikulina (załoga A) w porcie Beta Hydri. Agenci: Wilk na Pikulinie. Zaległe kredyty: żadnego. Wariant zwycięstwa A: 2000 HT w gotówce. Wariant zwycięstwa B: 1 500 HT w gotówce, Poziom Reputacji 40, Poziom Powiązań Politycznych 10, Poziom Reputacji nigdy nie może spaść poniżej 25. Wariant zwycięstwa C: 1000 HT w gotówce, co najmniej 2 kadłuby wojskowe z minimum 6 nieuszkodzonymi modułami wojskowymi (w sumie). Specjalne zasady: żadnej.

    5. KORPORACJA HOLYOKE
Korporacja znana z bezwzględnych metod postępowania i niewłaściwego wykorzystywania wszelkich nadarzających się okazji.
Reputacja: 17. Powiązania: Pol(1 ), Gosp(3), Krym(0). Gotówka: 400 HT. Pozycje Rynkowe: Detalista (polimery) na Sigma Draconis, Detalista (żywność) na Epsilon Eridani. Fabryki: żadnej. Magazyny: po 2 na Sigma Draconis i Epsilon Eridani. Statki: Lewiatan (załoga B) plus moduły: 14 towarowych, 2 pasażerskie, 1 broni lekkiej, 1 bezpiecznego skoku (znajduje się w Porcie Kosmicznym Sigma Draconis); Klarnet (załoga A) plus moduły: 3 Broni lekkiej, 2 towarowe (znajduje się w Porcie Kosmicznym Epsilon Eridani). Agenci: żadnego. Zaległe kredyty: żadnego. Wariant zwycięstwa A: 2500 HT w gotówce. Wariant zwycięstwa B: 1000 HT w gotówce i Pozycja Rynkowa Dyktatora rynku jednego, dowolnego towaru na wszystkich rynkach. (Nazwę towaru należy zapisać). Wariant zwycięstwa C: nie ma. Specjalne zasady: żadnej.

    6. GAMMA INDUSTRIAL CORPORATION (GIC)
Gamma Indusfrial Corporation sfinansowała i kierowała pierwszą wyprawą kolonizacyjną do układu Gamma Leporis i pozostaje najbardziej wpływową organizacją gospodarczą układu.
Reputacja: 20. Powiązania: Pol(3), Gosp(2), Krym(0). Gotówka: 250 HT. Pozycje Rynkowe: Dyktator rynku polimerów na Gamma Leporis, Detalista (polimery) na Mu Herculis i Beta Hydri. Fabryki: 5 (polimery na Gamma Leporis). Magazyny: 4 na Gamma Leporis. Statki: Flet (załoga A) plus moduły: 2 towarowe, 1 broni lekkiej w Porcie Kosmicznym Gamma Leporis; Feniks (załoga B) plus moduły: 5 towarowych, 1 bezpiecznego skoku (znajduje się w Porcie Kosmicznym Gamma Leporis). Agenci: Krótki w Porcie Gamma Leporis. Zaległe kredyty: żadnego. Wariant zwycięstwa A: 2000 HT w gotówce. Wariant zwycięstwa B: 1 500 HT w gotówce, pozycja Dyktatora rynku polimerów w co najmniej 3 układach (jednym z nich musi być Gamma Leporis), pozycja Hurtownika (polimery) w pozostałych 3 układach. Wariant zwycięstwa C: 1000 HT w gotówce i cena polimerów 5 lub mniej we wszystkich układach. Specjalne zasady: żadnej.

    7. QUASAR ENTERPRISES
Nowa korporacja pomocnicza największego koncernu Federacji "Handel Galaktyczny". W pewnym stopniu posiada autorytet macierzystego koncernu.
Reputacja: 30. Powiązania: Pol(5), Gosp(40), Krym(3). Gotówka: 1000 HT. Pozycje Rynkowe: żadnej. Fabryki: żadnej. Magazyny: żadnego. Statki: Monarcha (załoga A) plus moduły: 8 towarowych, 4 broni lekkiej, 1 bezpiecznego skoku (znajduje się w Porcie Kosmicznym Beta Hydri); Pikulina (załoga A) w Porcie Beta Hydri. Agenci: żadnego. Zaległe kredyty: żadnego. Wariant zwycięstwa A: 2500 HT w gotówce Wariant zwycięstwa B: 2000 HT w gotówce oraz 10 magazynów (łącznie we wszystkich układach) i fabryki produkujące co najmniej 4 jednostki każdego towaru (łącznie we wszystkich układach). Wariant zwycięstwa C: 2000 HT w gotówce i pozycja Dyktatora rynku 4 podstawowych towarów w co najmniej jednym układzie. Specjalne zasady: Quasar Enterprises może pożyczać do 1000 HT niezależnie od statusu (nie bierze się pod uwagę normalnej procedury dla obliczenia maksymalnej wysokości kredytu), jednakże nigdy nie może zaciągnąć kredytu wyższego niż 1000 HT. Za każdym razem, gdy poziom Reputacji Quasar Enterprises spadnie poniżej 20 należy dodać 2000 HT do kwoty wymaganej w każdym wariancie zwycięstwa (nawet jeśli poziom Reputacji wzrośnie póĽniej powyżej 20).

    8. TOWARZYSTWO PRZEMYSŁU ELEKTRONICZNEGO
Ma swoją siedzibę na Mu Herkulis. Towarzystwo jest największym producentem podzespołów elektronicznych w Federacji.
Reputacja: 25. Powiązania: Pol(4), Gosp(6), Krym(0). Gotówka: 600 HT. Pozycje Rynkowe: Dyktator rynku podzespołów na Mu Herkulis. Fabryki: 10 (podzespoły) na Mu Herkulis. Magazyny: 4 na Mu Herkuliś (10 jednostek podzespołów już jest w nich przechowywanych). Statki: żadnego. Agenci: żadnego. Zaległe kredyty: 300 HT, zwrot w 4 Etapie, odsetki: 28 HT na Etap. Wariant zwycięstwa A: 2000 HT w gotówce. Wariant zwycięstwa B: 1 500 HT w gotówce, Poziom Reputacji co najmniej 30, fabryki produkujące co najmniej 25 jednostek podzespołów w jednym Etapie. Wariant zwycięstwa C: 1 200 HT w gotówce i fabryki produkujące co najmniej 10 jednostek wszystkich 4 towarów. Specjalne zasady: żadnej.

    9. PRZEDSIĘBIORSTWA ENCORE
Początkowo producent gier planszowych i komputerowych, po przejęciu statków dłużnika, międzygwiezdna korporacja handlowa.
Reputacja: 22. Powiązania: Pol(2), Gosp(5), Krym(4). Gotówka: 300 HT. Pozycje Rynkowe: Hurtownik (polimery, izotopy) na Mu Herculis, Detalista (polimery) na Epsilon Eridani. Fabryki: żadnej. Magazyny: 2 na Mu Herculis, 2 na Sigma Draconis, 1 na Epsilon Eridani. Statki: Monarcha (załoga C) plus moduły: 8 towarowych (zawierających 16 jednostek izotopów), 4 pasażerskie (znajduje się w Porcie Kosmicznym Mu Herculis); Feniks (załoga B) plus moduły: 4 towarowe, 2 broni lekkiej (znajduje się w Porcie Epsilon Eridani). Agenci: żadnego. Wariant zwycięstwa A: 2000 HT w gotówce. Wariant zwycięstwa B: 1 500 HT w gotówce, co najmniej 1 nieuszkodzony kadłub wojskowy i Poziom Powiązań Kryminalnych 10. Wariant zwycięstwa C: 1500 HT w gotówce, poziomy wszystkich powiązań minimum 8 i Reputacja 30 lub więcej. Specjalne zasady: dodaj 1 do liczby oczek przy rzutach kostką podczas prób przemytu.

    10. ŚWIATŁO WIEKUISTE
Jeden z najbardziej podejrzanych członków w świecie interesu. Światło Wiekuiste jest często podejrzane o przemyt i inną działalność nielegalną i zawsze próbuje uniknąć likwidacji przez koneksje polityczne, przekupstwo i chytre postępowanie.
Reputacja: 10. Powiązania: Pol(7), Gosp(1 ), Krym(7). Gotówka: 200 HT. Pozycje Rynkowe: żadnej. Fabryki: żadnej. Magazyny: po 1 na Mu Herculis i Gamma Leporis. Statki: Corco Gamma (załoga A) plus moduły: 2 towarowe, 1 bezpiecznego skoku (znajduje się w Porcie Kosmicznym Mu Herculis); Sztylet (załoga A) plus moduły: 1 łączności bojowej, 1 bezpiecznego skoku (znajduje się na Planecie Epsilon Eridani z 5 jednostkami narkotyków na pokładzie) - użyj żetonu Okazji nr 12. Agenci: żadnego. Zaległe kredyty: żadnego. Wariant zwycięstwa A: 2000 HT w gotówce. Wariant zwycięstwa B: 1 200 HT w gotówce, Poziomy Powiązań Kryminalnych i Politycznych co najmniej 9 i posiadanie minimum 4 opływowych kadłubów. Wariant zwycięstwa C: nie ma. Specjalne zasady: Światło Wiekuiste nie może zaciągać kredytów bankowych, może natomiast pożyczać od innych graczy.

    11 . CHŁOPAKI McRADIEGO
Podczas rutynowych manewrów wojskowych statek typu Włócznia z ciężkim uzbrojeniem został uprowadzony przez I-go oficera McRadiego. Pojawił się w układzie Gamma Leporis gdzie przechwycił i zniszczył 4 wchodzące do układu statki handlowe. Od tej chwili zbuntowana załoga porucznika McRadiego stanowi stałe zagrożenie dla wszystkich statków.
Reputacja: 0. Powiązania: Pol(0), Gosp(5), Krym(6). Gotówka: 900 HT. Pozycje Rynkowe: żadnej. Fabryki: żadnej. Magazyny: żadnego. Statki: Włócznia (załoga B) plus moduły: 1 arsenał, 1 broni ciężkiej, 1 łączności bojowej, 2 towarowe (znajduje się w przestrzeni wokółplanetarnej układu Beta Hydri). Agenci: żadnego. Zaległe kredyty: żadnego. Wariant zwycięstwa A: 1800 HT w gotówce. Wariant zwycięstwa B: 1200 HT w gotówce, Poziom Powiązań Politycznych 10, Reputacja 35 lub więcej. Wariant zwycięstwa C: nie ma. Specjalne zasady: Chłopaki McRadiego nigdy nie podlegają kontroli i nie mogą kupować magazynów, fabryk ani legalnych statków (chyba że od innych graczy) oraz nie mogą zaciągać kredytów.

    12. LINIE ARCHANIOŁA
Transportowe linie pasażerskie, przewożące pasażerów pomiędzy głównymi układami na obrzeżach Federacji. Właścicielką linii jest Kliwia, której uroda znana jest w całej galaktyce.
Reputacja: 27. Powiązania: Pol(2), Gosp(2), Krym(0). Gotówka: 250 HT. Pozycje Rynkowe: żadnej. Fabryki: żadnej. Magazyny: żadnego. Statki: Flet (załoga A) plus moduły: 2 pasażerskie, 1 bezpiecznego skoku (znajduje się w Porcie Kosmicznym Sigma Draconis); Klarnet (załoga A) plus moduły: 4 pasażerskie, 1 bezpiecznego skoku, 1 broni lekkiej (znajduje się Porcie Beta Hydri). Agenci: żadnego. Zaległe kredyty: żadnego. Wariant zwycięstwa A: 1 000 HT w gotówce. Wariant zwycięstwa B: 800 HT w gotówce, Poziom Reputacji minimum 35, co najmniej 3 statki Wariant zwycięstwa C: nie ma. Specjalne zasady: Linie Archanioła nie mogą kupować fabryk i ich statki mogą posiadać najwyżej 1 moduł towarowy.
Informacje różne
Premia za reputację

Reputacja Premia [HT]
0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 5
26 5
27 10
28 10
29 15
30 20
31 20
32 20
33 20
34 25
35 25
36 30
37 30
38 30
39 35
40 40Kalkulator cen (handel)

Poniższą tabelę przedstawiono w układzie pionowym, żeby zmieściła się na stronie, podczas gdy na planszy tabela przedstawiona jest w układzie poziomym. Zgodnie z rozdziałem instrukcji poświęconym handlowi przesuwanie żetonu PP "w lewo" oznacza przesuwanie w kierunku ujemnych wartości wskażnika PP.

Wskaźnik PP Modyfikator ceny
-18+7
-17+6
-16+6
-15+6
-14+5
-13+5
-12+5
-11+4
-10+4
-9+4
-8+3
-7+3
-6+3
-5+2
-4+2
-3+1
-2+1
-10
00
10
2-1
3-1
4-1
5-2
6-2
7-2
8-3
9-3
10-3
11-4
12-4
13-4
14-5
15-5
16-5
17-5
18-6Przejdź do zasad "Gwiezdnego kupca".

Przejdź do opisu "Gwiezdnego kupca".

Przejdź do strony głównej GNIAZDA.

Przejdź do listy wszystkich opisanych gier.