GNIAZDO: "Princes of Florence" - karty i żetony

Princes of Florence
- karty i żetony -


Budynki i elementy krajobrazu

    Na rysunku przedstawiono wszystkie występujące w grze żetony budynków i elementów krajobrazu. Budynki dzielą się na trzy kategorie:

Żetony budynków i elementów krajobrazu

Karty Mistrzów

 
Mistrz
 
 
Budynek
 
 
Krajobraz
 
 
Swoboda
 
Matematyk Uniwersytet Sadzawka Religia
Teolog Uniwersytet Park Podróż
Filozof Uniwersytet Zagajnik Opinia
Botanik Laboratorium Park Religia
Alchemik Laboratorium Sadzawka Opinia
Fizyk Laboratorium Zagajnik Podróż
Zegarmistrz Pracownia Sadzawka Podróż
Złotnik Pracownia Park Opinia
Odlewniczy dzwonów Pracownia Zagajnik Religia
Kartograf Biblioteka Sadzawka Religia
Prawnik Biblioteka Zagajnik Opinia
Choreograf Opera Zagajnik Podróż
Kompozytor Opera Sadzawka Opinia
Rzeźbiarz Pracownia Zagajnik Religia
Malarz Pracownia Sadzawka Podróż
Farmaceuta Szpital Park Opinia
Lekarz Szpital Zagajnik Podróż
Dramaturg Teatr Park Religia
Poeta Teatr Sadzawka Podróż
Astronom Wieża Zagajnik Religia
Budowniczy organów Kaplica Zagajnik Opinia


Karty Prestiżu

    Na zakończenie gry właściciel Karty Prestiżu otrzymuje Punkty Prestiżu jeżeli spełnia warunki opisane na karcie. W przypadku kart wspominających o największej liczbie jakichś obiektów może się zdażyć, że gracz nie jest jedyną osobą posiadającą największą ich liczbę, lecz remisuje z innym uczestnikiem. W przypadku remisu gracz posiadający Kartę Prestiżu (i tylko on) otrzymuje liczbę Punktów Prestiżu wymienioną w nawiasie.

 1. Za posiadanie największej liczby wystawionych dzieł, czyli za najwięcej zagranych Kart Mistrzów i Werbunku - 7 Punktów Prestiżu (4 przy remisie).

 2. Za posiadanie największej liczby budynków - 6 Punktów Prestiżu (3 przy remisie).

 3. Za posiadanie największej liczby artystów - 6 Punktów Preztiżu (3 przy remisie).

 4. Za posiadanie największej liczby budowniczych - 6 Punktów Prestiżu (3 przy remisie).

 5. Za posiadanie przynajmniej dwóch dużych budynków - 5 Punktów Prestiżu.

 6. Za posiadanie wszystkich trzech rodzajów Swobód - 8 Punktów Prestiżu.

 7. Za najmniejszą liczbę wolnych pól na siatce posiadłości na planszy gracza - 8 Punktów Prestiżu (4 przy remisie).

 8. Za posiadanie przynajmniej czterech budynków, dwóch Swobód i czterech wystawionych dzieł (Kart Mistrzów i Werbunku) - 6 Punktów Prestiżu.

 9. Za posiadanie przynajmniej jednego budowniczego, jednego artysty i dwóch elementów krajobrazu (mogą być tego samego typu) - 7 Punktów Prestiżu.

 10. Za posiadanie największej liczby elementów krajobrazu (typy krajobrazu mogą się powtarzać) - 7 Punktów Prestiżu (4 przy remisie).

 11. Za zdobycie wszystkich rodzajów elementów krajobrazu (park, zagajnik, sadzawka) - 8 Punktów Prestiżu.

 12. Za posiadanie największej liczby zagajników - 7 Punktów Prestiżu (4 przy remisie).

 13. Za posiadanie największej liczby sadzawek - 6 Punktów Preztiżu (3 przy remisie).

 14. Za posiadanie największej liczby parków - 5 Punktów Prestiżu (3 przy remisie).


Karty Premii

 1. Każdy budynek na planszy gracza zwiększa wartość dzieła o 1.

 2. Każdy rodzaj posiadanych na planszy gracza budynków (małe, średnie, duże) zwiększa wartość dzieła o 2.

 3. Każdy element krajobrazu na planszy gracza zwiększa wartość dzieła o 1.

 4. Każdy zagajnik zdobyty przez gracza zwiększa wartość dzieła o 2.

 5. Każdy park na planszy gracza zwiększa wartość dzieła o 2.

 6. Każda sadzawka na planszy gracza zwiększa wartość dzieła o 2.

 7. Każda Swoboda zdobyta przez gracza zwiększa wartość dzieła o 2.

 8. Każdy budowniczy zdobyty przez gracza zwiększa wartość dzieła o 2.

 9. Każdy artysta zdobyty przez gracza zwiększa wartość dzieła o 2.

 10. Każdy budowniczy i każda sadzawka zdobyta przez gracza zwiększa wartość dzieła o 1.

 11. Każda Karta Prestiżu posiadana przez gracza i każda zdobyta Swoboda zwiększa wartość dzieła o 1.

 12. Każda Karta Prestiżu posiadana przez gracza zwiększa wartość dzieła o 2.

 13. Każda Karta Mistrza i Karta Werbunku posiadana przez gracza i jeszcze niezagrana zwiększa wartość dzieła o 1. Zagrywanej właśnie Karty Mistrza nie wlicza się do sumy.

 14. Każda zagrana wcześniej przez gracza Karta Mistrza (oraz Karta Werbunku) zwiększa wartość dzieła o 1. W liczbę kart wlicza się także właśnie zagraną Kartę Mistrza.

 15. Każdy duży budynek na planszy gracza zwiększa wartość dzieła o 2.

 16. Każdy rodzaj posiadanych na planszy gracza elementów krajobrazu (sadzawka, park, zagajnik) wartość zwiększa dzieła o 2.

 17. Każdy mały budynek na planszy gracza i każdy element krajobrazu zwiększa wartość dzieła o 1.

 18. Każdy średni budynek i każdy zagajnik na planszy gracza zwiększa wartość dzieła o 1.

 19. Każdy zdobyty artysta i każda Swoboda zwiększają wartość dzieła o 1.

 20. Posiadanie przynajmniej jednego obiektu z wymienionych rodzajów: zagajnik, park, sadzawka, artysta, budowniczy, swoboda, Karta Prestiżu - zwiększa wartość dzieła o 1.
Przejdź do opisu "Princes of Florence".

Przejdź do zasad "Princes of Florence".

Przejdź do strony głównej GNIAZDA.

Przejdź do listy wszystkich opisanych gier.