GNIAZDO: "Princes of Florence" - zasady

Princes of Florence
- zasady -


Cel gry

    Gracze wcielają się w postacie florenckich książąt. Walczą o wpływy budując parki, biblioteki, kościoły, teatry i opery. Największą popularność przynoszą im dzieła wystawiane przez sławnych ludzi - poetów, malarzy, rzeźbiarzy, architektów, naukowców. Każde dzieło posiada określoną wartość, którą później wymienia się na Punkty Prestiżu.

    Dodatkowe Punkty Prestiżu otrzymuje się za zagranie specjalnych kart. Część z nich dodaje punkty już podczas wystawiania dzieła, natomiast inne dopiero na zakończenie rozgrywki. Wszystkie natomiast wymagają spełnienia przez gracza określonych warunków (posiadanie wymaganej liczby budynków, żetonów lub kart).

    Cała gra trwa dokładnie siedem rund. Podczas każdej gracze najpierw zdobywają podstawowych pracowników (budowniczych i artystów) oraz obiekty miejskie w drodze licytacji, a później z ich pomocą przeprowadzają bardziej skomplikowane operacje premiowane punktami. Zwycięża gracz, który po siedmiu rundach zbierze najwięcej Punktów Prestiżu.


Wyposażenie


Początek

    Gracze otrzymują swoje plansze, dwa pionki w tym samym kolorze oraz po 3500 florenów. Drogą losowania wybiera się osobę, która rozpocznie licytację w pierwszej rundzie i ona zabiera pionek "rozpoczynającego rundę". Karty Mistrzów należy potasować i rozdać każdemu uczestnikowi po cztery. Gracz zatrzymuje trzy z nich zaś jedną odkłada z powrotem do talii.

    Główną planszę rozkłada się na środku stołu. Pionek służący do oznaczania numeru rundy wędruje na pierwsze pole. Po lewej stronie głównej planszy kładzie się następujące obiekty:

    Po prawej stronie głównej planszy rozkłada się:

    Z każdego rodzaju swobód kładzie się o jeden żeton mniej niż wynosi liczba uczestników (na przykład po trzy żetony przy rozgrywce czteroosobowej).


Przebieg rundy

    Runda składa się z fazy licytacji, fazy akcji oraz zakończenia. Gracze rozgrywają dokładnie siedem rund. Po zakończeniu ostatniej podsumowują Punkty Prestiżu uwzględniając także Karty Prestiżu.

    W dowolnym momencie rundy gracz może wymienić zdobyte wcześniej Punkty Prestiżu na floreny. Za każdy oddawany Punkt Prestiżu gracz otrzymuje z banku 100 florenów.


Faza licytacji

    Podczas fazy licytacji gracze mają okazję zdobyć obiekty położone na LEWO od głównej planszy. Gracz rozpoczynający deklaruje chęć wykupienia dowolnego obiektu za 200 florenów. Potem każdy gracz kolejno według ruchu wskazówek zegara może podbić cenę o 100 florenów albo spasować. Licytacja kończy się z chwilą, kiedy spasują wszyscy oprócz jednej osoby. Zwycięzca licytacji wpłaca do banku zlicytowaną kwotę, zabiera obiekt, a na stosie żetonów lub kart tego rodzaju (o ile jakieś jeszcze pozostały) stawia swój pionek. W trakcie bieżącej rundy nie wolno już licytować obiektów tego typu.

    Następnie licytację rozpoczyna się na nowo przy czym nie biorą w niej udziału osoby, które w bieżącej rundzie już wygrały licytację. Osoby, które tylko spasowały biorą udział w licytacji. Jeżeli gracz "rozpoczynający rundę" wygrał poprzednią licytację, to następną rozpoczyna najbliższa osoba po jego lewej stronie. Licytacje powtarza się dopóki każdy z graczy zdobędzie jakiś obiekt. Warto przy tym zauważyć, że ostatnia osoba pozostająca bez obiektu staje sama do ostatniej licytacji. Wpłaca wtedy po prostu 200 florenów do banku i zabiera żeton lub kartę z rodzaju jeszcze nie licytowanego w aktualnej rundzie.

    W fazie licytacji nie biorą w ogóle udziału gracze posiadający mniej niż 200 florenów.

    Obiekty, które gracze mogą zdobyć w fazie licytacji to:


Faza akcji

    Począwszy od gracza posiadającego pionek "rozpoczynającego rundę" każda osoba może wykonać po dwie akcje z poniższej listy. Niektóre rodzaje akcji można podjąć dwukrotnie w ciągu rundy inne tylko raz. Oznaczono to cyframi w nawiasach.


Zakończenie rundy

    Runda kończy się kiedy każdy z uczestników miał okazję przeprowadzić swoje akcje. Osoba z najwyższą wartością dzieł wystawionych podczas tej rundy otrzymuje 3 Punkty Prestiżu. Gracze zbierają pionki stawiane podczas fazy licytacji, a także pionki z głównej planszy służące do oznaczenia wartości wystawianych dzieł. Pionek "rozpoczynającego rundę" przechodzi do kolejnego gracza zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pionek odmierzający liczbę rund na głównej planszy przesuwa się o jedno pole do przodu.


Budynki i elementy krajobrazu

    Zarówno elementy krajobrazu zdobyte w fazie licytacji, jak i budynki kupione w fazie akcji stawia się na siatce kwadratowych pól na planszach graczy. Żetony nie mogą na siebie zachodzić ani wychodzić poza siatkę, ale można je kłaść w dowolnie obrócone. Raz ustawiony żeton pozostaje na planszy do końca gry. Gracz może postawić dowolną liczbę elementów krajobrazu, natomiast tylko jeden typ każdego budynku.

    Budynki nie mogą stykać się wzdłuż brzegów pól, a jedynie na rogach, chyba że gracz posiada przynajmniej dwóch budowniczych. Ta zasada nie dotyczy elementów krajobrazu.

    Cena budynku zależy od liczby zdobytych budowniczych. I tak:

    Wystawienie budynku daje graczowi natychmiast 3 Punkty Prestiżu.


Wystawienie dzieła

    Wystawienie dzieła to zasadniczy sposób zdobywania punktów w grze. Podczas fazy akcji gracz zagrywa Kartę Mistrza, to jest wykłada ją odkrytą przed sobą. Wraz z Kartą Mistrza można wyłożyć dowolną liczbę Kart Premii. Następnie oblicza się wartość wystawionego dzieła w następujący sposób:

    Sumaryczna wartość dzieła musi wynosić co najmniej tyle ile limit wartości zależny od rundy. Przedstawia to poniższa tabela. Dzieła nie można wystawić jeśli jego wartość nie dorównuje limitowi.

Runda Minimalna wartość dzieła
 
1.
 
7
2. 10
3. 12
4. 14
5. 15
6. 16
7. 17

    Wartość dzieła oznacza się na torze głównej planszy za pomocą drugiego pionka gracza. Jeżeli w ciągu jednej fazy akcji gracz dwukrotnie wystawi dzieło, to na głównej planszy obydwie uzyskane wartości sumuje się.

    Po wystawieniu dzieła gracz otrzymuje 100 florenów za każdy punkt wartości dzieła. Teraz i tylko teraz może wymienić całość lub część pieniędzy uzyskanych za dzieło na Punkty Prestiżu. Za 1 Punkt Prestiżu płaci się 200 florenów.

    Na zakończenie rundy gracz, który uzyskał największą sumaryczną wartość za wystawione dzieła otrzymuje dodatkowo 3 Punkty prestiżu.


Karty Werbunku

    Karty te traktuje się tak samo jak Karty Mistrzów przy podliczaniu wartości dzieł, a także przy spełnianiu wymogów Kart Premii i Kart Prestiżu. Kart werbunku nie można jednak wykorzystać do wystawiania dzieła. Zamiast tego gracz może w dowolnym momencie rundy wymienić zagraną wcześniej (przez siebie lub innego uczestnika) Kartę Mistrza na swoją Kartę Werbunku. Nie wpływa to w żaden sposób na punktację (Kartę Werbunku traktuje się tak samo jak karty mistrzów), ale umożliwia ponowne zagranie Karty Mistrza.


Zakończenie gry

    Po siódmej rundzie gracz podliczają zdobyte Punkty Prestiżu. Do sumy należy doliczyć punkty wynikające z posiadanych Kart Prestiżu. zwycięzcą zostaje osoba z największą liczbą punktów. W przypadku remisu zwycięża gracz z większą ilością pieniędzy.


Zestawienie kart i żetonów.
Przejdź do opisu "Princes of Florence".

Przejdź do strony głównej GNIAZDA.

Przejdź do listy wszystkich opisanych gier.