GNIAZDO: "Carcassonne" - elementy planszy

Carcassonne
- elementy planszy -Rysunek 1. Elementy planszy ułożone w mapę z zachowaniem zasad ciągłości terenu. Wykorzystano komplet podstawowy oraz rozszerzenia "River", "Inns & Cathedrals" (bez jednego kawałka), "Kings & Scouts" oraz dwa kawałki z "Goods & Traders" oznaczone na czerwono. Element startowy z kompletu podstawowego wyróżniono niebieską ramką.

Zobacz rysunek 1
(1280x960, około 290 kB)Rysunek 2. Wszystkie elementy planszy z rozszerzenia "Goods & Traders", z dodatku "Cathars" (otoczone niebieską ramką) oraz jeden z kompletu "Inns & Cathedrals" (otoczony czerwoną ramką), który nie zmieścił się na pierwszym rysunku.

Zobacz rysunek 2
(533x532, około 90 kB)
Przejdź do opisu "Carcassonne".

Przejdź do zasad "Carcassonne".

Przejdź do strony głównej GNIAZDA.

Przejdź do listy wszystkich opisanych gier.